עמוד:182

גופים משוכללים לפני פעילות 4 מופיעה ההגדרה של גוף משוכלל : גוף משוכלל הוא פאון שיש לו שלוש תכונות : א . כל הפאות שלו הן מצולעים משוכללים . ב . כל הפאות חופפות זו לזו . ג . מספר הפאות הנפגשות בקודקוד שווה בכל הקודקודים . ב פעילות 4 ( עם המורה ) , לאחר שהתלמידים הכירו את שלוש התכונות של הגופים המשוכללים, הם בודקים עבור כל הפאונים 22 – 29 אילו משלוש התכונות של גופים משוכללים יש להם . הינה הטבלה המסכמת את תכונות הגופים : 2232425262728292 כל הפאות הן מצולעים משוכללים כל הפאות חופפות זו לזו מספר הפאות הנפגשות בקודקוד שווה בכל הקודקודים 4 . א . קחו את פאונים 22 – 29 ובדקו אילו מהתכונות של גופים משוכללים יש לכל פאון . סמנו V במקומות המתאימים . = 2 : 3 עם המורה 28 2923 26 2725 24 22 המסקנה מהטבלה היא שיש באוסף של הגופים חמישה גופים משוכללים : 25 , 26 , 27 , 28 , 29 . שלושת הגופים האחרים – 22 , 23 ו- 24 אינם גופים משוכללים מהסיבות האלה : • גוף 22 אינו גוף משוכלל כי לא כל הפאות שלו הן מצולעים משוכללים ולא כל הפאות שלו חופפות . • גוף 23 אינו גוף משוכלל כי לא כל הפאות שלו חופפות . • גוף 24 אינו גוף משוכלל כי מספר הפאות הנפגשות בקודקוד אינו שווה בכל הקודקודים . 182

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר