עמוד:181

גופים משוכללים פעילות 3 ( עם המורה ) עוסקת בתנאי השלישי לקיום גוף משוכלל . התלמידים חוקרים את הגופים ומוצאים את אלה שבהם בכל קודקוד מספר שווה של פאות נפגשות . הינה חלוקת הגופים 22 – 29 לקבוצות על פי תכונה זו : גופים שבהם מספר הפאות הנפגשות בכל קודקוד שווה גופים שבהם מספר הפאות בכל הקודקודים הנפגשות בכל קודקוד אינו שווה בכל הקודקודים 22 2526 27 24 28 2923 ב סעיף ד בגוף 24 יש שני סוגים של קודקודים : קודקודים שמספר הפאות הנפגשות בכל אחד מהם הוא 4 וקודקודים שמספר הפאות הנפגשות בכל אחד מהם הוא 3 . הינה דוגמה לקודקודים משני הסוגים : 24 בקודקוד זה נפגשות 3 פאות בקודקוד זה נפגשות 4 פאות ב סעיף ה המספר הקטן ביותר של פאות הנפגשות בקודקוד אחד הוא 3 , ולא ייתכן קודקוד של פאון שנפגשות בו שתי פאות בלבד . שימו לב שבפאונים אפשר להבחין בין החלל שבתוך הפאון ובין החלל שמחוצה לו . כאשר בקודקוד נפגשות שתי פאות לא יתקבל פאון ולא תהיה הבחנה בין שני החללים . הדבר דומה למספר הצלעות במצולע . מספר הצלעות הקטן ביותר שיכול להיות למצולע הוא 3 . אם יש פחות מ- 3 צלעות מדובר בקו ולא במצולע . גם במצולעים אפשר להבחין בין השטח שבתוך המצולע ובין השטח שמחוץ למצולע . כאשר יש לפנינו רק שתי צלעות המחוברות בקודקוד אין הבחנה כזאת ואין זה מצולע . 181

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר