עמוד:176

בדקו את עצמכם בב דד קו את עצקו את עצ ממ ככ עמוד 193 בחלק הזה חוזרים על החומר שנלמד בפרק, והוא משמש לבדיקה עצמית של התלמידים . הינה התשובות לפעילויות השונות : 1 . בשרשרת יש 25 חרוזים . רדיוס כל חרוז הוא 2 ס"מ . מה אורך השרשרת ? 2 . לפניכם כדור, חרוט וגליל . הרדיוסים של בסיסי הגליל והחרוט שווים לרדיוס הכדור . קוטר הכדור שווה לגובה הגליל ולגובה החרוט . נפח החרוט הוא 130 סמ"ק . א . מה נפח הגליל ? ב . מה נפח הכדור ? 4 . בגליל שגובהו 20 ס"מ יש 5 כדורים זהים . א . מה הרדיוס של כל כדור ? ב . מה הנפח של כל כדור ? ג . מה נפח הגליל ? בב דד יקהיקה האם הנפח של הכדור בסעיף א גדול פי 8 מנפח הכדור בסעיף ב ? 3 . חשבו את הנפח של כל כדור . א הנפח : ב 6 ס"מ = r הנפח : הקוטר : 6 ס"מ 0 2 ס "מ = h הק פ י ד ו ל כ תוב יחי ד ות מ י ד ה מ תאי מ ות ! ״ 100 סמ 390 סמק ״ 260 סמק ״ 32 . 904 סמק 04 . 113 סמק בקירוב ״״ בקירוב ״ 2 סמ 49 . 33 סמק בקירוב ״ 2 . 251 סמק בקירוב ״ 176

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר