עמוד:173

ב . חישוב נפח של כדור לפני פעילות 4 מופיעה נוסחה לחישוב נפח כדור : דוגמה : 33 . 523 4 3 # π # 3 5 נפח הכדור הוא 33 . 523 סמ״ק בקירוב . בקירוב 14 . 3 5 ס"מ = r r 3 # π # 3 4 אפשר לחשב נפח של כדור בעזרת נוסחה זו : ב פעילות 4 התלמידים מחשבים נפח של כדורים שונים . לחישוב הנפח התלמידים יכולים להיעזר בנוסחה או בחישוב נפח הגליל . הינה התשובות לפעילות זו : 4 . בכל סעיף חשבו את נפח הכדור . א ב הנפח : הנפח : הק פ י ד ו ל כ תוב יחי ד ות 8 ס"מ = r 5 ס"מ = r מ י ד ה מ תאי מ ות ! ״״ 523 סמק בקירוב 2,144 סמק בקירוב ב פעילות 5 , פינת הצרכנות הנבונה, נתונים שני כדורי שוקולד . רדיוס אחד הכדורים קטן פי 2 מרדיוס הכדור השני ומחירו קטן פי 4 . התלמידים מתבקשים להחליט איזו קנייה משתלמת יותר – קנייה של 8 כדורים קטנים או של כדור אחד גדול : 5 . בקונדיטוריה מוכרים כדורי שוקולד בשני גדלים . שמונה חברות התלבטו אם לקנות כדור שוקולד גדול אחד ולחלוק אותו או לקנות שמונה כדורים קטנים . איזו קנייה משתלמת יותר ? הסבירו . פפ יי ננ ת הצרת הצר ככ ננ ות הות ה ננ בובו ננ הה מ ח י ר ה כ ד ו ר : 0 2 ש ״ ח מ ח י ר ה כ ד ו ר : 5 ש ״ ח 2 ס"מ = r 1 ס"מ = r 173

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר