עמוד:165

בדקו את עצמכם בב דד קו את עצקו את עצ ממ ככ עמודים 182 – 183 בחלק זה חוזרים על החומר שנלמד בפרק, והוא משמש לבדיקה עצמית של התלמידים . הינה התשובות לפעילויות השונות : בב דד יקהיקה האם הקפתם שלושה חרוטים ? בב דד יקהיקה האם הקפתם שתי פריסות ? 1 . אילו מהגופים האלה הם חרוטים ? הקיפו אותם . 2 . « הקיפו את הצורות שהן פריסות של חרוט . « בחרו את אחד הסעיפים שאין בו פריסה של חרוט והסבירו מדוע זו אינה פריסה של חרוט . הסבר : א א ג ג ד ד ה ה ב ב 165

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר