עמוד:162

ב . חישוב נפח של חרוט פעילות 14 היא פעילות אתגר . הינה התשובות לפעילות זו : 14 . נתונים מנסרה, פירמידה, גליל וחרוט שנפח כל אחד מהם 200 סמ"ק ושטח הבסיס של כל אחד מהם 20 סמ"ר . א . שערו בלי לחשב : האם יש ביניהם גופים שהגבהים שלהם שווים ? אם כן, אילו גופים ? ב . חשבו את הגובה של כל אחד מהגופים ובדקו את השערתכם . < גובה המנסרה : < גובה הפירמידה : < גובה הגליל : < גובה החרוט : אתגראתגר הק פ י ד ו ל כ תוב יחי ד ות מ י ד ה מ תאי מ ות ! מנסרה וגליל ; פירמידה וחרוט . ״ 10 סמ ״ 30 סמ ״ 10 סמ ״ 30 סמ ב פעילות 15 ( אתגר ) על התלמידים למיין את הגופים הנתונים לקבוצות גופים שנפחם שווה . הינה התשובות לפעילות זו : « מיינו את הגופים לשתי קבוצות כך שבכל קבוצה יהיו גופים שהנפחים שלהם שווים . קבוצה בקבוצה א אתגראתגר 15 . לפניכם גופים שונים . 40 ס מ 30 ס מ 20 ס מ 10 ס מ 0 10 ס"מ = r 10 ס"מ = r 10 ס"מ = r 10 ס"מ = r 5 ס"מ = r הדגבא ב, דא, ג, ה ב « באיזו קבוצה נפח הגופים קטן יותר ? אין צורך לחשב את הנפחים . אפשר להשוות את שטחי הבסיסים והגבהים ובעזרת השוואת יחסים לגלות אם הנפחים שווים . לדוגמה : 162

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר