עמוד:158

ב . חישוב נפח של חרוט ב סעיף ב על התלמידים להציע מידות לקופסה שנפחה זהה לנפח הקופסה של נתי . לדוגמה : קופסה בצורת חרוט שרדיוס הבסיס שלו הוא 4 ס"מ וגובהו 27 ס"מ . ב פעילות 7 , בעזרת החרוטים 19 , 20 , 21 , התלמידים חוקרים את שינוי הנפח כאשר מגדילים את הגובה פי 2 או כאשר מגדילים את רדיוס הבסיס פי 2 . התלמידים יכולים לטעות ולטעון שבשני המקרים הנפח גדל פי 2 , אך כאשר מגדילים את רדיוס הבסיס פי 2 שטח הבסיס גדל פי 2 2 ) , ולכן הנפח יגדל פי 4 . הינה התשובות לפעילות זו : 4 ( א . השוו בין חרוט 19 לחרוט 20 והשלימו . < האם אורכי הרדיוסים של הבסיסים שלהם שווים ? < פי כמה הגובה של חרוט 19 גדול מהגובה של חרוט 20 ? < פי כמה הנפח של חרוט 19 גדול מהנפח של חרוט 20 ? ב . השוו בין חרוט 19 לחרוט 21 והשלימו . < האם הגבהים שלהם שווים ? < פי כמה הרדיוס של חרוט 19 ארוך מהרדיוס של חרוט 21 ? < פי כמה הנפח של חרוט 19 גדול מהנפח של חרוט 21 ? 7 . קחו את חרוטים 19 – 21 . 1517 16 192021 18 1919 1517 16 c1 192021 18 20 c1 16 1517 192021 18 21 כן כן פי 2 פי 2 פי 2 פי 4 נסו להכליל : דד יו יו • פי כמה יגדל הנפח של חרוט אם יגדילו את הרדיוס שלו פי 10 ? • פי כמה יגדל הנפח של חרוט אם יגדילו את הגובה שלו פי 10 ? ב דיון התלמידים מגיעים למסקנה מתוך התשובות שבסעיפים א ו-ב כי כאשר מגדילים את הגובה של חרוט פי 10 , נפח החרוט יגדל פי 10 . לעומת זאת, כאשר מגדילים את רדיוס הבסיס 2 10 ) . של חרוט פי 10 , נפח החרוט יגדל פי 100 ( 158

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר