עמוד:157

ב . חישוב נפח של חרוט לאחר פעילות זו מופיעה מסגרת סיכום לחישוב נפח של חרוט : כדי לחשב נפח של חרוט כופלים את שטח בסיס החרוט בגובה החרוט ומחלקים את התוצאה ב- 3 . נפח החרוט הוא 500 סמ"ק . גובה שטח הבסיס 10 ס"מ = h דוגמה : 500 = 3 : ) 10 # 150 ( שטח הבסיס : 150 סמ"ר ב פעילות 5 על התלמידים לחשב נפח של חרוט לפי הנוסחה . שימו לב, ב סעיפים א ו- ג תחילה יש לחשב את שטח בסיס החרוט . כדי למנוע הבדלים גדולים בחישוב שטח בסיס החרוט יש להשתמש בקירוב של π : 14 . 3 ולעגל את התוצאה למאיות . ב פעילות 6 על התלמידים לחבר בקו זוגות של גופים בעלי נפח זהה . מומלץ לדון עם התלמידים על אסטרטגיות שונות למציאת הזוגות בלי לחשב את נפחי הגופים . לדוגמה, בקופסה של פנחס שצורתה גליל, רדיוס הבסיס זהה לרדיוס הבסיס של הקופסה של שימי שצורתה חרוט . גובהה של הקופסה של שימי גדול פי 3 מגובהה של הקופסה של פנחס, ולכן נפחי הגופים של פנחס ושימי שווים . הינה הגופים בעלי הנפחים הזהים : 6 . חמישה ילדים הכינו קופסאות פופקורן . א . חברו בקו את שמות הילדים שהכינו קופסאות פופקורן שיש להן אותו הנפח . 9 ס "מ = h שני 4 ס מ = r 2 1 ס "מ = h 2 ס מ = r 4 ס מ = r 5 ס "מ = h 5 1 ס "מ = h 4 ס מ = r 4 ס מ = r 9 ס "מ = h נתי פנחס שימי אלעזר ראובן 157

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר