עמוד:149

מבוא לפרק בפרק זה עוסקים רק ב חרוט ישר . חרוט ישר הוא חרוט שבו הקטע המחבר את קודקוד הראש למרכז הבסיס מאונך למישור הבסיס . באופן אינטואיטיבי אפשר להסביר שבחרוט ישר העומד על בסיסו המעטפת חרוט לא ישרחרוט ישר "זקופה" ולא "נוטה" . הפריסות 19 , 20 ו- 21 שבחוברת האביזרים הן פריסות של חרוטים : 1517 16 c1 192021 18 21 c1 16 1517 192021 18 20 c1 16 1517 192021 18 19 כדי לבדוק אם הגוף הוא חרוט : 1 . בודקים אם יש לו בסיס עיגול . 2 . מצמידים סרגל למעטפת הגוף כמו באיור שבעמוד הקודם ובודקים אם הסרגל נוגע במעטפת לכל אורכה – מהקודקוד עד לבסיס . פריסה של חרוט פריסה של חרוט מורכבת מעיגול ומגזרה . העיגול הוא הבסיס והגזרה היא המעטפת . אורך הקשת של מעטפת החרוט שווה להיקף הבסיס, משום שכאשר בונים את החרוט, הקשת בגזרה צריכה "לעטוף" את העיגול . דוגמאות לפריסה של חרוט : אורך הקשת שווה להיקף הבסיס שני מושגים הקשורים לחרוט, שישמשו את התלמידים בפרק, הם ה גובה של החרוט וה קו היוצר של החרוט . 149

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר