עמוד:138

ב . חישוב נפח של גליל ב פעילות 5 יש לזכור שחצי ליטר הם 500 סמ"ק, וכן לשים לב לכך שהביטוי "פחיות שנפחן 1 ליטר" משמעותו פחיות שנפחן חצי ליטר או יותר . הינה התשובות לפעילות זו : לפחות 2 5 . בקיוסק של עמרם הפחיות ממוינות לפי הנפח . על כל מדף כתוב אילו פחיות מונחות עליו . עמרם התבלבל והניח חלק מהפחיות על מדף שאינו מתאים להן . הקיפו את הפחיות המונחות על מדף שאינו מתאים להן . 0 2 ס "מ = h 2 ס"מ = r 2 ס"מ = r 3 ס"מ = r 4 ס"מ = r 3 ס"מ = r 4 ס"מ = r 1 2 ליטרפחיות שנפחן לפחות 1 2 ליטרפחיות שנפחן פחות מ- 5 1 ס "מ = h 0 1 ס "מ = h 2 1 ס "מ = h 8 1 ס "מ = h 2 2 ס "מ = h חישוב נפחי הפחיות : מדף עליון נפח הפחית האדומה מימין : 65 . 502 מ"ל בקירוב 65 . 502 ≈ 10 × π × 16 נפח הפחית הכתומה באמצע : 11 . 424 מ"ל בקירוב 11 . 424 ≈ 15 × π × 9 נפח הפחית הירוקה משמאל : 18 . 603 מ"ל בקירוב 18 . 603 ≈ 12 × π × 16 מדף תחתון נפח הפחית הסגולה מימין : 46 . 276 מ"ל בקירוב 46 . 276 ≈ 22 × π × 4 נפח הפחית הכתומה באמצע : 93 . 508 מ"ל בקירוב 93 . 508 ≈ 18 × π × 9 נפח הפחית הורודה משמאל : 32 . 251 מ"ל בקירוב 32 . 251 ≈ 20 × π × 4 למעשה בכל מדף רק הפחית האמצעית שייכת אליו והשתיים בצדדים שייכות למדף האחר . כדאי לקיים דיון על כך שלפחיות הגבוהות יש נפח קטן . השוו למשל את שתי הפחיות הימניות בכל מדף – לפי מראה עיניים קשה להבחין שנפח הפחית הימנית במדף התחתון קטן בערך 138

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר