עמוד:137

ב . חישוב נפח של גליל כל הכלים הוא 16 סמ"ר וגובה הכלים הוא 8 ס"מ, די לחשב את נפח הנוזל בכלי אחד כדי לדעת את נפח הנוזל בשאר הכלים . לפיכך, אילו הכלים היו מלאים בנוזל, נפח הנוזל היה 128 סמ"ק ( 128 = 8 × 16 ) בכל כלי . לאחר פעילות זו מופיעה מסגרת המסבירה כיצד אפשר לחשב נפח של גליל : אפשר לחשב נפח של גליל על ידי הכפלת השטח של בסיס הגליל בגובה הגליל . גובה שטח הבסיס דוגמה : 2,250 = 15 # 150 5 1 ס "מ = h 150 סמ"ר נפח הגליל הוא 2,250 סמ"ק . ב פעילויות 3 ו- 4 נעזרים בנוסחה ומחשבים נפח של גלילים . ב פעילות 3 נתון שטח הבסיס והתלמידים צריכים לחשב את נפח הגליל . הינה התשובות לפעילות זו : 3 . בכל סעיף חשבו את נפח הגליל . א ב הנפח : הנפח : 8 ס " מ = h 16 ס"מ = h 10 סמ"ר 70 סמ"ר הק פ י ד ו ל כ תוב יחי ד ות מ י ד ה מ תאי מ ות ! ״סמק״סמק 1,12080 ב פעילות 4 נתון רדיוס או קוטר הגליל, ובעזרתם מחשבים את שטח הבסיס . שימו לב, כדי שהתלמידים יגיעו לאותן התוצאות מומלץ להשתמש במחשבון בקירוב של π , כלומר 14 . 3 , ולעגל את המספר למאיות כפי שמופיע בדוגמה : לחישוב שטח הבסיס יש לחשב את התרגיל 2 6 . בדוגמה וב סעיף ב נפח הגלילים הוא 12 . 339 סמ"ק בקירוב . ב סעיפים 04 . 113 ≈ 14 . 3 × א ו- ג נפח הגלילים הוא 08 . 226 סמ"ק בקירוב . 137

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר