עמוד:130

מבוא לפרק מכיוון שבסיס הגליל הוא עיגול תחילה יש לחשב את שטחו בעזרת הנוסחה : 2 S = π × r ( שטח עיגול נלמד בפרק "מעגל ועיגול" ) . במהלך החקר של נפח גלילים התלמידים לומדים כי : - בין שני גלילים שיש להם בסיסים חופפים, הנפח של הגליל הגבוה יותר הוא גדול יותר . במקרה זה נפחו יהיה גדול יותר ביחס ישר לשינוי הגובה, לדוגמה : אם גובהו של הגליל הנמוך הוא 2 ס"מ ואילו גובהו של הגליל הגבוה הוא 6 ס"מ, נפחו של הגליל הגבוה יהיה פי 3 מנפחו של הגליל הנמוך . - בין שני גלילים בעלי אותו הגובה, הנפח גדול יותר בגליל שרדיוס הבסיס שלו גדול יותר . במקרה זה נפחו יהיה גדול יותר ביחס ישר בין הריבוע של רדיוס הבסיס לנפח הגליל, לדוגמה : אם בגליל אחד רדיוס הבסיס הוא 3 ס"מ ואילו בגליל השני הרדיוס הוא 12 ס"מ, נפח הגליל בעל הרדיוס הגדול יותר יהיה גדול פי 16 ( 2 4 ) . א נ י לא י כ ול ע כ שיו, ב ד יוק התחלתי לל מ ו ד פ רק על גליל בגאו מ ט רייה . . . אתה בא ל ט יול בגליל ? גאומטרייה לבית הספר היסודי גליל חרוט כדור גופים משוכללים מנסרה פירמידה מעגל ועיגול הספר במהדורה מקוונת www . school . kotar . co . il מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית גאומטרייה לבית הספר היסודי • כיתה ו האם תקין ? מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית העצמאימרכז החינוך אושר על ידי מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית גלילמעגל ועיגול גופים משוכלליםפירמידה כדורמנסרה חרוט גאומטרייה חקר נתונים וניתוח סיכוייםמספרים ופעולותבעיות תנועה והספקקנה מידהיחס ספר 18 בעיות כוללותכפל וחילוק מספרים עשרונייםכפל וחילוק שברים - חלק בישר המספריםשברים ומספרים עשרוניים על ספר 17 חלק מכמות באחוזיםחלק מכמות בשבריםכפל וחילוק שברים - חלק אהשבר כמנת חילוק ספר 16 פרקי הלימוד לכיתה ו 130

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר