עמוד:118

ג . שטח של עיגול הינה התשובות לפעילות זו : 17 . בכל סעיף מופיע עיגול שהרדיוס שלו הוא 6 ס"מ . חשבו את ההיקף ואת השטח של החלק הצבוע . ב ההיקף : ס"מ בקירוב השטח : סמ"ר בקירוב א ההיקף : ס"מ בקירוב השטח : סמ"ר בקירוב 6 ס מ ג ההיקף : ס"מ בקירוב השטח : סמ"ר בקירוב ה ההיקף : ס"מ בקירוב השטח : סמ"ר בקירוב ד ההיקף : ס"מ בקירוב השטח : סמ"ר בקירוב ו צבעו חלק מהעיגול והשלימו . ההיקף : ס"מ בקירוב השטח : סמ"ר בקירוב מ של כ : 68 . 37 42 . 9 84 . 18 56 . 12 04 . 113 26 . 28 52 . 56 68 . 37 13 . 14 39 . 42 ב פעילות 18 איך צורך לחשב שטח או היקף, אלא רק להשוות לשטח ולהיקף של המלבן המקורי . לדוגמה, בצורה ש בסעיף ד הורד שטח של עיגול שלם, ולכן ברור ששטח הצורה הצבועה קטן משטח המלבן המקורי . את היקף הצורה אפשר לבדוק בעזרת פירוק ההיקף לקווים שאפשר להשוות ביניהם . בצורה זו יש שתי צלעות שוות של המלבן והיקף של שני חצאי מעגל . אורך ההיקף של כל חצי מעגל גדול מאורך הצלע הקצרה של המלבן . אפשר לנמק זאת בכך שבין שתי נקודות הקו הישר הוא הקצר ביותר, וכן אפשר להיעזר בנוסחה של חישוב היקף מעגל π × r × 2 r ולהסיק שמחצית ההיקף ( π × r ) גדול מהקוטר ( 2 × r ) . 118

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר