עמוד:116

ג . שטח של עיגול ב פעילות 11 התלמידים מתבקשים לחשב גם את השטח וההיקף של מלבן, כדי לקשר לידע הקודם . ב פעילות 12 שתי השורות האחרונות בטבלה הן אתגר . נתון ההיקף של המעגל או השטח של העיגול ויש לחשב באמצעות זאת, באופן "הפוך", את הרדיוס ואת הקוטר . השורה הראשונה והשורה האחרונה בטבלה מתארות את אותו העיגול . ב פעילות 13 נעשית הבחנה בין שטח להיקף באמצעות כתיבה מתחת לכל תרגיל אם הוא מתאים לחישוב שטח או היקף . אין צורך לחשב את תוצאת התרגילים . זו הזדמנות לחזור על חוקי סדר הפעולות, על חוק החילוף ועל הקשר בין פעולת הכפל לחזקות, ולדון בתרגילים השונים המתאימים לחישוב של שטח העיגול והיקף המעגל . הינה התשובות לפעילות זו : 13 . לפניכם עיגול ושישה תרגילים . כתבו מתחת לכל תרגיל אם הוא מתאים לחישוב היקף המעגל או אם הוא מתאים לחישוב שטח העיגול . אם אינו מתאים לחישוב ההיקף או השטח, כתבו X . 5 . 2 ס מ = π # 5 . 2 # 5 . 2 = 5 . 2 # π # 2 = π # 5 . 2 # 2 = 2 5 . 2 # π 2 5 # π = 5 # π = א ב ג ד ה ו היקף המעגל שטח העיגולשטח העיגול היקף המעגל היקף המעגל שקלת להשת מ ש מ א ז ה מ צאת הגלגל בגלגלים בצורת מ עגל ? לא ש מ עתי על רעיון גאו נ י כ ז ה ! 116

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר