עמוד:112

ג . שטח של עיגול אפשר לראות זאת בפתרונות של חני וגילי : ד . חני וגילי ניסו לאמוד את שטח העיגול בעזרת כיסוי בריבועים שאורך כל צלע שלהם שווה לרדיוס העיגול . גילי חני לאחר הפתרונות של חני וגילי התלמידים מסיקים ששטח העיגול גדול במקצת, ולמעשה שווה בקירוב לשטח של 3 ריבועים שאורך כל צלע שלהם שווה לאורך רדיוס העיגול . המסקנה של הפעילות מוצגת במסגרת בראש עמוד 115 בספר לתלמיד : שטח של עיגול שווה בקירוב לשטחם של שלושה ריבועים שאורך כל צלע שלהם שווה לרדיוס העיגול . שטח העיגול גדול במקצת משטחם של שלושת הריבועים . דוגמה : 2ס מ שטח של עיגול שהרדיוס שלו הוא 2 ס"מ שטחם של שלושת הריבועים גדול במקצת מ- 12 סמ"ר . הוא 12 סמ"ר . שטח של ריבוע אחד 12 = 2 # 2 # 3 רדיוס העיגול 2 ס מ 2ס מ 2ס מ 112

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר