עמוד:107

ב . היקף של מעגל מומלץ לבקש מהתלמידים לבדוק את תשובותיהם בעזרת חישוב ההיקף של המעגל עם הקוטר או הרדיוס שמצאו ולוודא שאכן קיבלו את ההיקף הנתון . הינה התשובות לטבלה : 8 . א . השלימו את הטבלה . רדיוס המעגל קוטר המעגל ) בסנטימטרים ( היקף המעגל באמצעות π ) בסנטימטרים ( היקף המעגל בקירוב ) בסנטימטרים ( ) בסנטימטרים ( 1 2 3 8 10 12 π # 14 π # 16 28 . 26 2 π דד וגוג ממ הה 7 14 5 6 4 4 24 . 1650 68 . 37 12 . 25 96 . 43 4 . 31 56 . 12 84 . 18 8 612 π 10 π 8 π 6 π 4 π הינה התשובות ל סעיף ב : ב . היעזרו בטבלה והשלימו . < כשרדיוס של מעגל גדל ב- 1 ס"מ : וההיקף גדל פי / ב- הקוטר גדל פי / ב- < כשרדיוס של מעגל גדל פי 2 : וההיקף גדל פי / ב- הקוטר גדל פי / ב- כיצד גדל הקוטר כשההיקף גדל פי 2 ? חפשו קשרים נוספים בין הגדלים בטבלה . דד יו יו ב- פיפי ״ 2 סמ ב- 22 ״ 28 . 6 סמ באופן דומה אפשר למצוא קשרים גם לגבי הקוטר . למשל, כמו השאלה בדיון – כשההיקף גדל פי 2 גם הקוטר גדל פי 2 . אפשר לשאול על קשרים נוספים, למשל : פי כמה גדל ההיקף כשהרדיוס גדל פי 3 ? הערה : בשלב זה מצפים שהתלמידים ימצאו את החוקיות רק לפי בדיקת הקשר בין הערכים בטבלה . בשנת הלימודים הבאה, בכיתה ז, לאחר שהתלמידים ילמדו אלגברה, הם יוכלו להוכיח את הקשרים שמצאו בעזרת שימוש בביטויים אלגבריים . 107

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר