עמוד:94

א . הכרת המעגל והעיגול לאחר פעילות 1 מוצגות הגדרת המעגל, הגדרה של מרכז המעגל והגדרה של רדיוס : כל נקודות המישור שהמרחקים שלהן מנקודה מסוימת שווים זה לזה יוצרות מעגל . הנקודה המסוימת נקראת מרכז המעגל . קטע המחבר בין מרכז המעגל לנקודה על המעגל נקרא רדיוס . נהוג לסמן את הרדיוס באות r , שהיא האות הראשונה במילה radius . נקודה על המעגל מרכז המעגל r רדיוס ב פעילויות 2 ו- 3 התלמידים מיישמים את ההגדרות : בפעילות 2 מסרטטים רדיוסים, ובפעילות 3 מזהים רדיוסים . בשתי הפעילויות יש למדוד את אורכי הרדיוסים ( יש להפנות את תשומת לב התלמידים לסמלון המסמן שיש להשתמש בסרגל ) . כדאי לדון עם התלמידים בכך שלמעשה מספיק למדוד רק את אחד הרדיוסים . כל שאר הרדיוסים שווים כי זו הגדרת המעגל . מומלץ להזכיר לתלמידים את הפעילות הקודמת שבה בנו את המעגל מנקודות הנמצאות במרחק שווה מהמרכז . • כמה רדיוסים יש למעגל ? דד יו יו • מה משותף לאורכי הרדיוסים באותו המעגל ? מטרת ה דיון המופיע בהמשך ל פעילות 2 היא להסיק שבמעגל יש אין-סוף רדיוסים ושאורכם שווה . אם יש קושי, אפשר באופן מוחשי לנסות להוסיף עוד נקודות וכן להיעזר בתוכנה דינמית ( כמו למשל בעזרת גאוגברה שהוצעה קודם ) ולשנות את קנה המידה . המשותף לאורכי הרדיוסים הוא שהם שווים באורכם . זו למעשה ההגדרה . יחד עם זאת התלמידים יכולים להיעזר במדידות ולהשתכנע בכך . מטרת פעילות 3 היא להבחין בין רדיוסים לקטעים אחרים . פעילות 4 ( עם המורה ) עוסקת ביישום של הגדרת העיגול בהקשר לסיטואציה מחיי היום-יום – פגישת חברים בפארק . האם אפשר לדעת מה המיקום המדויק של כל ילד לפי דבריו ? דד יו יו מטרת הדיון היא לעודד את התלמידים להסיק שהנקודה הנמצאת במרחק הגדול מאורך הרדיוס נמצאת מחוץ לעיגול, נקודה הנמצאת במרחק שווה לאורך הרדיוס נמצאת על היקף המעגל ונקודה הנמצאת במרחק הקטן מאורך הרדיוס נמצאת בתוך העיגול . 94

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר