עמוד:102

א . הכרת המעגל והעיגול יצירה ביצירה ב ממ חוגהחוגה עמוד 100 פעילויות 22 – 23 הן שתי פעילויות יצירה במחוגה : סרטוט חיפושית וסרטוט פרח . כדאי להפנות את תשומת לב התלמידים לשלבים המפורטים בספר . הפרח בנוי מקשתות של מעגלים חופפים, וכל הקשתות עוברות דרך מרכז המעגל . בפעילות יצירה זו, כמו ביתר הפעילויות, באים לידי ביטוי תכונות המעגלים . אתם באים לחוג ? 102

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר