עמוד:101

א . הכרת המעגל והעיגול ב פעילות 21 ( עם המורה ) התלמידים אמורים להסיק מהו רדיוס המעגל בעזרת רשת המשבצות, ללא שימוש בסרגל . אפשר להנחות אותם לסמן רדיוס נוסף במעגל, רדיוס שאת אורכו אפשר לדעת . למשל, הרדיוס המסורטט באדום : 1 ס מ בעזרת סימון כזה ( או בלעדיו ) התלמידים יסיקו, ללא מדידה, שרדיוס המעגל הוא 2 ס"מ, אף על פי שהרדיוס הנתון אינו נמצא על קווי הרשת . באותו רעיון של מציאת רדיוס שאת אורכו אפשר לדעת, משתמשים גם ב סעיפים ב ו- ג . הינה התשובות לסעיפים אלה : ההיקף : השטח : חישוב : חישוב : ב . המשולש שבתוך המעגל הוא שווה צלעות . חשבו את היקף המשולש . 1 ס מ 1 ס מ ג . חשבו את שטח המשולש . ״סמ 6 ״סמר 4 4 = 2 : 2 4 6 = 3 2 פנחס הק ט ע ה מ סור טט הוא ר ד יוס ב מ עגל . אין לי ס רגל וא נ י רוצה ל ד עת מ ה אור כ ו . 101

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר