עמוד:100

א . הכרת המעגל והעיגול פעילות 16 עוסקת באומדן . מומלץ שהתלמידים ישערו קודם מהי התשובה הנכונה, ולאחר ההשערה כדאי לדון באופן שבו אפשר לבדוק אותה, כלומר, לבדוק איזה מהקטעים הנתונים אכן ארוך פי 2 מהרדיוס הנתון . אפשר למשל לבדוק זאת בעזרת פס כלשהו, מחוגה או הפס ליצירת מעגלים המצורף לחוברת האביזרים . התשובה הנכונה היא ג . ב פעילות 17 אפשר לסרטט עיגול או להיעזר בעיגול מהאביזרים שבסוף הספר, לסרטט עליו את המושגים המופיעים בהיגדים ולבדוק את נכונות הטענה . למשל, התלמידים יכולים לנסות לסרטט מיתר ארוך מהרדיוס ולהיווכח שזה אפשרי, ולכן הטענה של גילי היא הטענה היחידה השגויה בפעילות זו : מ יתר ב מ עגל ת מ י ד קצר מ הר ד יוס . גילי אפשר להרחיב את הפעילות ולבדוק שאלות נוספות, למשל : איזה מיתר אנו בטוחים שארוך מהרדיוס ? ( הקוטר ) . האם אפשר לסרטט מיתר ארוך מהקוטר ? ( לא, כי למדנו שהקוטר הוא המיתר הארוך ביותר במעגל ) . כדאי לדון באפשרויות השונות של סוגי מיתרים, שאחת מהן היא קוטר, וכך להסיק שאי אפשר לסרטט מיתר ארוך מהקוטר . בדומה למושגים הקודמים, גם המושג קשת מוצג לתלמידים בדרך של פעילות : חלק ממעגל נקרא קשת . במעגל זה מסומנות שלוש קשתות קשת קשת קשת בצבעים שונים . לאחר הגדרת הקשת כחלק מהמעגל התלמידים מכירים את הקשת באמצעות פעילויות שונות . ב פעילות 18 ב סעיף א התלמידים יוצרים שתי קשתות בעזרת סימון שתי נקודות . ב סעיף ב עליהם לסמן שתי נקודות כך שהקשתות יהיו שוות . אפשר להדריך את התלמידים לחשוב על הפעילות שבה קיפלו את העיגול לשני חלקים חופפים או לתת להם לקפל שוב . אפשר לצפות שחלק מהתלמידים יבינו שמאחר שהקוטר הוא ציר סימטרייה במעגל, שתי הנקודות בקצות הקוטר מחלקות את המעגל לשתי קשתות שוות . 100

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר