עמוד:99

א . הכרת המעגל והעיגול חקר, תלמידים מתקדמים עשויים לגלות שמרחק המיתר מהמרכז משפיע על אורך המיתר וכי מיתרים הנמצאים במרחקים שווים מהמרכז שווים . מטרת סעיף ג היא לגלות שהמיתר הארוך ביותר במעגל הוא המיתר שעובר דרך המרכז . במידת הצורך אפשר להדריך כיצד לקפל, למשל בקווים מקבילים זה לזה כמו בתמונה : יהיו אולי תלמידים שיגלו גם שככל שהמיתר "מתקרב" למרכז הוא ארוך יותר . ב פעילות 12 התלמידים מגלים שהמיתר הארוך ביותר במעגל עובר דרך מרכז המעגל, ולאחר מכן מוצגת בפניהם ההגדרה שמיתר זה נקרא קוטר : מיתר העובר דרך מרכז המעגל נקרא קוטר . בנוסף או במקום פעילות הקיפולים אפשר להשוות את אורכי המיתרים בעזרת סרטוט מיתרים שונים במעגל, מדידת אורכי המיתרים, השוואה ביניהם וניסיון למצוא את המיתר הארוך ביותר . בסוף הפעילות יש דיון : • כמה קטרים יש במעגל ? דד יו יו • האם קוטר הוא קו סימטרייה של המעגל ? התלמידים מגיעים למסקנות שבמעגל יש אין-סוף קטרים, שקוטר הוא קו סימטרייה ושהקוטר שווה לפעמיים הרדיוס . אפשר במהלך הדיון לחזור לפעילות, לקפל שוב ושוב את העיגול לשני חלקים ולזהות את הקוטר, המחולק לשני רדיוסים, הנוצר בכל קיפול . מטרת פעילות 13 היא לזהות קטעים שונים במעגל . יש להדגיש שבסרטוט יש קוטר אחד בלבד, והוא מורכב משני רדיוסים . קוטר זה ( כמו כל קוטר ) הוא גם מיתר . בסרטוט יש שני קטעים שהתלמידים לא סימנו בצבע . אפשר לדון בשאלה מדוע קטעים אלה אינם רדיוסים ואינם מיתרים . ב פעילויות 14 – 17 התלמידים מיישמים את הקשר בין רדיוס לקוטר במגוון מצבים . תחילה בסרטוט ומדידה, לאחר מכן, בסרטוט מעגל לפי הנתון ( קוטר או רדיוס ) , באומדן של קוטר בהתאם לרדיוס נתון ובקביעת נכונות היגדים שונים . המסגרת בראש עמוד 97 בספר לתלמיד מסכמת את הנלמד עד כה על קוטר : מה למדנו על קוטר במעגל ? ‹ קוטר הוא מיתר העובר דרך מרכז המעגל . ‹ קוטר הוא המיתר הארוך ביותר במעגל . ‹ קוטר הוא קו סימטרייה במעגל . ק ו ט רר ד י ו ס ‹ קוטר מורכב משני רדיוסים . ר ד י ו ס מ י ת ר 99

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר