עמוד:90

מבוא לפרק בעיית "ריבוע העיגול" בעיית "ריבוע העיגול" היא בעיה קלאסית שעסקו בה מדענים בתקופות שונות : כיצד לבנות ריבוע ששטחו שווה בדיוק לשטחו של עיגול נתון, על ידי שימוש בסרגל לא מסומן ובמחוגה בלבד ? פתרון בעיה זו היה מאפשר לחשב את שטח העיגול לפי נוסחת שטח הריבוע . בשנת 1775 קיבלה האקדמיה למדעים בפריז החלטה שלא לבדוק הצעות נוספות לפתרון בעיית "ריבוע העיגול", לא מפני שזו נפתרה, אלא מפני שהפתרונות המדומים היו רבים מדי . בשנת 1882 הוכיח המתמטיקאי הגרמני לינדמן כי אי אפשר לסרטט בעזרת מחוגה וסרגל לא מסומן ריבוע ששטחו שווה בדיוק לשטחו של עיגול נתון . ההסבר לכך חורג מתחום מדריך זה, ולמתעניינים אנו מציעים לעיין במקורות מידע שונים, למשל המאמר "אז למה אי אפשר לרבע את העיגול ? " שכתב גדי אלכסנדרוביץ' המופיע באתר "לא מדויק" ( הקישור לאתר מופיע בגרסה הדיגיטלית של המדריך הנמצאת בכותר ) . מהלך ההוראה בפרק הוראת הנושא בפרק זה מבוססת על העקרונות הדידקטיים האלה : 1 . בניית המושגים בדרך של פעילות 2 . הבנת הקשרים בין מושגים ובין תהליכים הקשורים למעגל ועיגול בדרך לא פורמלית ומעבר מהקשרים לנוסחאות ולשימוש בנוסחאות 3 . מתן מענה לתלמידים ברמות שונות 4 . שילוב נושאים מתולדות המתמטיקה 90

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר