עמוד:85

מבוא לפרק הרקע המתמטי שיפורט להלן מיועד למורים בלבד, ומטרתו לספק מבט מתמטי כולל על הגדרות ותכונות של מושגים הקשורים לנושאים הנלמדים בפרק . הפרק מעגל ועיגול עוסק בהכרת המעגל והעיגול, בהיקף המעגל ובשטח העיגול . • מעגל הוא קו סגור ש כל נקודותיו נמצאות באותו המרחק מנקודה מסוימת . ( הערה : כל נקודות המעגל וגם הנקודה המסוימת נמצאות באותו המישור . ) - הנקודה המסוימת נקראת מרכז המעגל ( לדוגמה : נקודה M בסרטוט שלמטה ) . - הקטע המחבר את מרכז המעגל עם נקודה על המעגל נקרא רדיוס ונהוג לסמנו באות r ( לדוגמה : קטע MN בסרטוט שלמטה ) . • עיגול הוא פנים המעגל והיקפו או במילים אחרות : חלק המישור הכלוא במעגל ( כולל היקף המעגל ) . הערה : בצורות אחרות אין מונחים שונים לשפה ( ההיקף ) ולפנים של הצורה . המעגל והעיגול נבדלים מצורות אחרות בכך שהם שני מונחים שונים : המעגל הוא השפה של הצורה ( ההיקף ) והעיגול הוא השפה והפנים של הצורה . • מיתר הוא קטע המחבר שתי נקודות על המעגל ( לדוגמה : קטע AB בסרטוט שלמטה ) . • קוטר הוא מיתר העובר דרך מרכז המעגל . נהוג לסמנו באות diameter ( d ) . - מכיוון שהקוטר עובר דרך מרכז המעגל, אורכו שווה לשני רדיוסים : d = 2 × r . - קוטר הוא מיתר מיוחד : הוא המיתר הארוך ביותר במעגל . A M B N מיתר רדיוס קוטר קשת מרכז המעגל B • קשת היא חלק מהמעגל המוגבל על ידי שתי נקודות . A שימו לב : כל שתי נקודות על המעגל יוצרות שתי קשתות . בסרטוט שמשמאל הנקודות B-ו A יוצרות את הקשת AB הקטנה ( בקו מודגש ) ואת הקשת AB הגדולה ( בקו רגיל ) . כאשר לא ברור מההקשר לאיזו קשת מתכוונים, נהוג להבדיל בין שתי הקשתות שנוצרו על ידי שתי נקודות המסומנות על המעגל בעזרת הוספת אות שלישית ליד הקשת . B A C D כותבים ACB כדי להתייחס לקשת הקטנה שבתמונה ( בקו מודגש ) או ADB כדי להתייחס לקשת הגדולה שבתמונה ( בקו רגיל ) . עיגול מעגל 85

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר