עמוד:82

בדקו את עצמכם ב p11 בב דד יקהיקה האם סכום הנפחים של שתי הפירמידות הוא 58 סמ"ק ? 4 ס"מ = h 6 סמ ר הנפח : הנפח : א 6 ס"מ = h 25 סמ ר 3 . בכל סעיף חשבו את נפח הפירמידה . 2 . נתונות פירמידה ומנסרה שיש להן בסיסים שווים בשטחם וגבהים שווים . 5 ס "מ = h 36 סמ ר 5 ס"מ = h 36 סמ ר בב דד יקהיקה האם סכום הנפחים של הפירמידה והמנסרה הוא 240 סמ"ק ? השלימו . מנפח המנ ס רה פי . א . נפח הפירמידה קטן / גדול ב . נפח המנסרה : ג . נפח הפירמידה : 3 ״סמק ״סמק קטן 180 60 8 ״סמק 50 ״סמק ב פעילות 4 נפח המנסרה הוא 540 סמ"ק, ונפח הפירמידה הוא 144 סמ"ק . לפיכך נפח המבנה p11 הוא 684 סמ"ק ( 684 = 144 + 540 ) : 4 . אהרון בנה מבנה ממנסרה ומפירמידה . מה נפח המבנה ? האם התוצאה שקיבלתם בב דד יקהיקה מתחלקת ב- 9 ? 4 ס " מ = h 5 ס " מ = h שטח הבסיס : 108 סמ ר 684 ״סמק 82

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר