עמוד:75

ב . חישוב נפח של פירמידה ב פעילות 4 ( עם המורה ) נתונה פירמידה, והתלמידים צריכים בפעם הראשונה לחשב את נפחה על ידי הכפלת שטח הבסיס בגובה וחילוק התוצאה ב- 3 . כדי להקל את החישוב נתונה תזכורת למנסרה מתאימה : 4 . חשבו את נפח הפירמידה . הנפח : סמ"ק 9 ס " מ = h 20 סמ"ר = 2 : 3 עם המורה 60 א נ י מ ד מ יי נ ת מנ רה שגובהה שווה לגובה ה פ יר מ י ד ה וב י ה חו פ לב י ה פ יר מ י ד ה . ב פעילות 5 התלמידים מחשבים נפח של פירמידה ללא ציור של מנסרה מתאימה . אפשר להיעזר בנוסחה לחישוב נפח פירמידה המופיעה בראש העמוד : כדי לחשב נפח של פירמידה כופלים את השטח של בסיס הפירמידה בגובה הפירמידה ומחלקים את התוצאה ב- 3 . דוגמה : נפח הפירמידה הוא 16 סמ״ק . שטח הבסיסגובה 16 = 3 : ) 4 # 12 ( 4 ס "מ = h 12 סמ ר הינה התשובות לפעילות זו : 5 . בכל סעיף חשבו את נפח הפירמידה . הנפח : סמ״ק 55 סמ ר א 9 ס " מ = h הנפח : סמ״ק ג 6 ס "מ = h הנפח : סמ״ק 0 1 ס "מ = h 42 סמ ר ב 30 סמ"ר 16514060 75

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר