עמוד:70

א . הכרת הפירמידה • מה מספר הקודקודים הקטן ביותר שיכול להיות לפירמידה ? דד יו יו • מה מספר הצלעות הקטן ביותר שיכול להיות לפירמידה ? אי-זוגיזוגימספר הפאות בפירמידה של רותי : אי-זוגיזוגימספר הקודקודים בפירמידה של רותי : מספר הצלעות בפירמידה של רותי : אי-זוגיזוגי ב י ה פ יר מ י ד ה שלי הוא מ צולע שיש לו מ פ ר אי אי זז וגיוגי של צלעות . רותי התשובה לשתי השאלות שב דיון מתייחסת לאותה הפירמידה, פירמידה משולשת ( הפירמידה עם המצולע הקטן ביותר כבסיס ) , ולפיכך מספר הקודקודים בפירמידה זו הוא 4 ומספר הצלעות הוא 6 . פעילות 8 ( אתגר ) משלבת תכונות של פירמידה ומנסרה . בכל סעיף נתון תיאור של בנייה, והתלמידים צריכים להחליט אם התיאור מתאים לבניית פירמידה או מנסרה . התלמידים צריכים ליישם את הידע על הקשר בין מספר הצלעות לסוג הגוף . לדוגמה, במנסרה מספר הצלעות גדול פי 3 ממספר הצלעות בבסיס המנסרה, לפיכך מספר הצלעות במנסרה חייב להתחלק ב- 3 . בפירמידה מספר הצלעות גדול פי 2 ממספר הצלעות בבסיס הפירמידה, לפיכך מספר הצלעות בפירמידה חייב להתחלק ב- 2 . במקרה שבו מספר הצלעות הכולל מתחלק גם ב- 2 וגם ב- 3 , אי אפשר לדעת בוודאות איזה גוף בנתה התלמידה . הינה התשובות לפעילות זו : 8 . כל אחת מהתלמידות שלפניכם בנתה פירמידה או מנסרה . מה בנתה כל אחת ? סמנו את האפשרות המתאימה . פירמידה מנסרה פירמידה אי אפשר לדעת מנסרה פירמידה אי אפשר לדעת מנסרה אי אפשר לדעת אתגראתגר ב נ יתי פ או שיש לו 20 צלעות . רותי ב נ יתי פ או שיש לו 15 צלעות . חני ב נ יתי פ או שיש לו 24 צלעות . שני פעילות 9 – גם פירמידה היא פאון, ולכן נוסחת אוילר מתקיימת גם בפירמידות ( ראו הסבר על פעילות 26 בעמוד 20 בספר לתלמיד ) , בעמוד 23 במדריך זה . 70

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר