עמוד:69

א . הכרת הפירמידה פעילות 6 היא המשך ישיר של פעילות 5 . הינה התשובות לפעילות זו : 6 . כל תלמידה בנתה פירמידה . ענו על חידות התלמידות . ל פ יר מ י ד ה שלי יש 15 קו ד קו ד י . כ מ ה צלעות יש לב י שלה ? ל פ יר מ י ד ה שלי יש 24 צלעות . גילי כ מ ה צלעות יש לב י שלה ? רותי ל פ יר מ י ד ה שלי יש 9 פ אות . כ מ ה צלעות יש לב י שלה ? שני ב נ יתי פ יר מ י ד ה מ שובעת . כ מ ה פ אות יש לה ? כ מ ה צלעות יש לה ? כ מ ה קו ד קו ד י יש לה ? חני יהודית ב נ יתי פ יר מ י ד ה מ עושרת . כ מ ה פ אות יש לה ? כ מ ה צלעות יש לה ? כ מ ה קו ד קו ד י יש לה ? 811 1420 811 צלעות צלעות 14 צלעות 12 8 פעילות 7 היא פעילות אתגר . התלמידים צריכים לקבוע אם מספרי הפאות, הקודקודים או הצלעות הם מספרים זוגיים או מספרים אי-זוגיים, כאשר נתונה פירמידה שבה הבסיס הוא מצולע בעל מספר צלעות זוגי או אי-זוגי . הינה התשובות לפעילות זו : אתגראתגר 7 . שני וורותי בנו פירמידות . הקיפו זוגי או אי-זוגי . אי-זוגיזוגימספר הפאות בפירמידה של שני : אי-זוגיזוגימספר הקודקודים בפירמידה של שני : מספר הצלעות בפירמידה של שני : אי-זוגיזוגי ב י ה פ יר מ י ד ה שלי הוא מ צולע שיש לו מ פ ר זז וגיוגי של צלעות . שני 69

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר