עמוד:65

מבוא לפרק שימו לב שבדוגמה זו הסרגל מתחיל ב- 0 ואולם קיימים גם סרגלים שבהם המספר 0 אינו בקצה הסרגל, ויש להביא זאת בחשבון כאשר מודדים את הגובה של הפירמידה . עובדה זו מופיעה כהערה בתחתית העמוד : אם יש לתלמידים סרגל שאינו מתחיל ב- 0 , הנחו אותם להוסיף לתוצאת המדידה את המרחק מקצה הסרגל עד 0 . נפח של פירמידה נפח של פירמידה אפשר לחשב בעזרת הנוסחה של נפח מנסרה כך : נפח פירמידה שווה לשליש מנפח מנסרה בעלת אותו בסיס ואותו גובה כמו לפירמידה . נפח של מנסרה הוא V = S × h כאשר S הוא שטח הבסיס ו- h הוא הגובה . לפיכך, הנוסחה לחישוב נפח הפירמידה ( V ) שהגובה שלה h ושטח הבסיס שלה S היא 3 : ) V = ( S × h . כדי להמחיש את הקשר בין נפח פירמידה למנסרה המתאימה לה, התלמידים ממלאים פירמידה בגרגירי אורז ושופכים אותם למנסרה שיש לה אותו בסיס ואותו גובה כמו לפירמידה . הפירמידה והמנסרה שבהן משתמשים מופיעות במארז האביזרים ויש להביא חבילות אורז לצורך הפעילות . התלמידים מגלים כי יש לחזור שלוש פעמים על הפעולה של מילוי הפירמידה באורז ושפיכת האורז למנסרה עד למילוי המנסרה . ממ ש עבו ד ת פ רך ! 65

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר