עמוד:58

בדקו את עצמכם לחשב את שטח הבסיס ולמדוד את גובה המנסרה . לחישוב שטח הבסיס יש להיעזר ברשת המשבצות שעליה ציירו התלמידים את הבסיס . מומלץ לצייר על הרשת צורת בסיס המורכבת ממשבצות שלמות או מחצאי משבצות כדי שיהיה נוח יותר לחשב את השטח . יש לשים לב לכך שמעטפת המנסרה היא מלבן שאחד הממדים שלו הוא הקף הבסיס והממד האחר הוא גובה המנסרה . בב דד קו את עצקו את עצ ממ ככ עמודים 61 – 63 הפעילויות בעמודים אלה מסכמות את החומר שנלמד בפרק . הפעילויות מיועדות לעבודה עצמית . הינה התשובות לפעילויות השונות : 1 . אילו מהפאונים האלה הם מנסרות ? הקיפו אותם . כתבו ליד כל מנסרה את הסוג שלה . בב דד יקהיקה האם הקפתם ארבע מנסרות ? בא ד ג וה מנסרה מרובעת מנסרה מרובעת או תיבהמנסרה משולשת מנסרה מחומשת 2 . אילו מהצורות הן פריסות של מנסרות ? הקיפו אותן . בב דד יקהיקה האם הקפתם שלוש פריסות ? בא ד ג ה 58

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר