עמוד:57

ד . חישוב שטח פנים של תיבה • האם שטח הפנים של תיבה גדל באותו אופן כמו הנפח כאשר מגדילים את אחד מממדיה פי 2 ? התשובה היא ששטח הפנים לא גדל פי 2 . כאשר מגדילים ממד אחד יוצרים למעשה שתי תיבות מחוברות, כפי שראינו בסעיפים א, ב ו-ג . באופן כזה שתי פאות צמודות זו לזו ואינן נחשבות בחישוב שטח הפנים . לכן שטח הפנים יהיה קטן מפי 2 . פעילות 10 מקשרת בין הגאומטרייה לחיי היום-יום ונותנת משמעות למושג "שטח פנים" בתופעות המתרחשות בחיי התלמידים . ב סעיף א נתונות שתי צלחות שבהן אותה כמות של פירה אך צורת ההגשה שונה : בצלחת אחת שיטחו את הפירה ובצלחת השנייה הערימו את הפירה . על התלמידים להחליט ולהסביר באיזו צלחת הפירה יתקרר מהר יותר . על פי העיקרון המופיע בראש העמוד, הפירה בצלחת של שמוליק יתקרר מהר יותר כי אף על פי שבשתי הצלחות יש אותה כמות של פירה, שטח הפנים של הפירה של שמוליק גדול יותר . שמוליקמנחם שרוליקאלי יחיאלאיציק ב סעיף ב , על פי אותו עיקרון, הקציצה המחולקת ליותר חלקים, כלומר הקציצה של איציק שמוליקמנחם תתקרר מהר יותר כי שטח הפנים של כל החלקים יחד גדול יותר . שרוליקאלי יחיאלאיציק ב סעיף ג גוף הקרח שבצלחת השטוחה של שרוליק נמס מהר יותר כי שטח הפנים שלו גדול יותר ולכן הוא חשוף יותר לאוויר : שמוליקמנחם שרוליקאלי יחיאלאיציק פעילות 11 היא פרויקט סיום . על התלמידים לתכנן קופסה בצורת מנסרה מעניינת שיכולה לשמש כמשלוח מנות לפורים למשל . בסיום הפרויקט מומלץ לערוך תערוכה של התוצרים . בסיום הבנייה על התלמידים לחשב את נפח המנסרה שיצרו . כדי לחשב את נפח המנסרה יש 57

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר