עמוד:56

ד . חישוב שטח פנים של תיבה ב דיון התלמידים מסיקים שסכום הנפחים של קוביות בודדות שווה לנפח הגוף המתקבל מהצמדתן זו לזו, אך סכום שטחי הפנים של קוביות בודדות גדול משטח הפנים של הגוף המתקבל מהצמדתן זו לזו . ב פעילות 9 ( עבודה בזוגות ) התלמידים חוקרים שינוי של נפח ושל שטח פנים כאשר מחברים שתי תיבות 10 באופנים שונים . הינה התשובות לפעילות זו : 9 . עבודה בזוגות « קחו את תיבה 10 . מה הנפח שלה ? מה שטח הפנים שלה ? « קחו שתי תיבות 10 והצמידו אותן כמתואר בכל סעיף . בכל סעיף השלימו את ממדי התיבה שהתקבלה וחשבו את הנפח ואת שטח הפנים שלה . 47 10 בא ממדי התיבה : , , הנפח : שטח הפנים : ממדי התיבה : , , הנפח : שטח הפנים : 10 ג ממדי התיבה : , , הנפח : שטח הפנים : 47 10 10 10 10 ״סמק 120 ״סמר 148 ״סמק״סמק 240240 ״סמר״סמר 248236 ״סמ״סמ ״סמ״סמ ״סמ״סמ 108 46 65 ״סמק 240 ״סמר 256 ״סמ ״סמ״סמ 5 124 בכל אחד מהסעיפים בניתם תיבה ששניים מממדיה שווים לשני ממדים של דד יו יו תיבה 10 וממד אחד גדול פי 2 . התבוננו בתשובותיכם וענו : פי כמה גדל נפח של תיבה כאשר מגדילים את אחד הממדים שלה פי 2 ? האם שטח הפנים גדל באותו אופן ? הק פ י ד ו ל כ תוב יחי ד ות מ י ד ה מ תאי מ ות ! התשובות ל דיון : • פי כמה גדל נפח של תיבה כאשר מגדילים את אחד הממדים שלה פי 2 ? התשובה היא שגם הנפח גדל פי 2 . לחישוב נפח תיבה מכפילים את שלושת הממדים, ואם אחד הממדים גדל פי 2 אז גם הנפח גדל פי 2 . 56

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר