עמוד:55

ד . חישוב שטח פנים של תיבה שונים משמונה קוביות של 1 סמ"ק ובודקים את שטח הפנים של הגופים שבנו . הינה דוגמה לשלושה גופים הבנויים משמונה קוביות, שלהם אותו נפח אך שטח פנים שונה : האם לכל המבנים שקיבלו תלמידי הכיתה יש אותו שטח פנים ? דד יו יו מה המבנה בעל שטח הפנים הגדול ביותר ? הקטן ביותר ? ב דיון התלמידים נוכחים שלא לכל המבנים שקיבלו יש אותו שטח פנים . שטח הפנים הקטן ביותר הוא של הקובייה המופיעה בסעיף א, ושטח הפנים הגדול ביותר הוא של שורה אחת של 8 קוביות של 1 סמ"ק . הינה התשובות ל פעילות 8 : • האם סכום הנפחים של קוביות בודדות שווה לנפח הגוף המתקבל מהצמדתן זו לזו ? דד יו יו • האם סכום שטחי הפנים של קוביות בודדות שווה לשטח הפנים של הגוף המתקבל מהצמדתן זו לזו ? 8 . תלמידים לקחו קוביות של 1 סמ"ק ובנו מהם מבנים . השוו בין סכום הנפחים וסכום שטחי הפנים של כל הקוביות הבודדות לנפח ולשטח הפנים של המבנה שהתקבל . סכום הנפחים : סמ"ק סכום שטחי הפנים : סמ"ר 2 הנפח : סמ"ק 12 שטח הפנים : סמ"ר 2 10 דד וגוג ממ הה א סכום הנפחים : סמ"ק הנפח : סמ"ק סכום שטחי הפנים : סמ"ר שטח הפנים : סמ"ר ב סכום הנפחים : סמ"ק הנפח : סמ"ק סכום שטחי הפנים : סמ"ר שטח הפנים : סמ"ר 3 4 18 24 3 4 14 18 55

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר