עמוד:44

ג . יחידות הנפח סמ"ק, ליטר ומ"ק ממחטות ח ל ב נייר עוגיות פ ת יתי תירס פ י צ ה ב פעילות 3 ( עם המורה ) התלמידים לומדים ש- 1 סמ"ק שווה ל- 1 מ"ל וש- 1 ליטר שווה ל- 000 , 1 סמ"ק . בפעילות מופיע סרטוט של קובייה המורכבת מ- 000 , 1 קוביות של סמ"ק : ב פעילות 4 התלמידים מחשבים נפחים של מוצרים שונים בסמ"ק, במ"ל ובליטר . לפני חישוב מדויק של הנפחים מומלץ לדון עם התלמידים בשאלה באילו אריזות הנפח קטן מליטר או גדול מליטר ואילו אריזות דומות בנפחן . הינה התשובות לפעילות זו : 4 . לפניכם איורים של אריזות . חשבו את הנפח של כל אריזה בסנטימטרים מעוקבים ) סמ"ק ( , במיליליטרים ) מ"ל ( ובליטרים ) ל' ( והשלימו את הטבלה . הנפח בליטרים הנפח במ"להנפח בסמ"ק עוגיות פתיתי תירס חלב ממחטות נייר פיצה דד וגוג ממ הה 25 . 2502500 6,0006,0006 1,0001,0001 1,0001,0001 8,0008,0008 ח ל ב ניירממחטות עוגיות פתיתי תירס פ י צ ה 0 4 ס מ 5 ס מ 40 ס מ ממחטות ח ל ב נייר ת עוגיו פתי תי ת י רס פ י צ ה 10 ס מ 5 ס מ 0 2 ס מ 8 ס מ 30 ס מ 5 ס מ 5 2 ס מ 5 ס מ 0 1 ס מ 0 1 ס מ 0 1 ס מ 10 ס מ ב פעילות 5 ( פעילות לכל הכיתה ) התלמידים מחשבים נפחים של אריזות שהביאו מהבית . הסרטוטים והאיורים המופיעים בספר הם דו-ממדיים וקשה להבין על פיהם במדויק מהו הגוף התלת-ממדי . לפיכך חשוב לעסוק בפועל באריזות שונות מחיי היום-יום כדי לקבל רושם נכון לגבי נפח הגופים במציאות . 44

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר