עמוד:43

ג . יחידות הנפח סמ"ק, ליטר ומ"ק ב פעילות 1 על התלמידים להביא לכיתה מוצרים הנמדדים ביחידות המידה ליטר ומיליליטר . יחידות מידה אלה משמשות לרוב למדידת נוזלים אך אפשר להשתמש בהן גם למדידת נפחים אחרים . פעילות 2 מתבססת על אומדן נפחים של מוצרים שונים ומעבר בין יחידות מידה : 2 . לפניכם סיר , כוס ואריזות ריקות של כמה מוצרים . א . כמה כוסות מים ימלאו את בקבוק המים הריק ? ב . אם תמלאו את בקבוק הטלק הריק במים ותשפכו אותם לתוך הסיר חמש פעמים, האם יעלה הסיר על גדותיו ? ג . מורה ביקש מתלמידיו למלא כמה מהאריזות הריקות האלה במים ולשפוך אותם לסיר עד שיתמלא כולו . מותר להם להשתמש באותה האריזה יותר מפעם אחת . אילו אריזות הם יכולים למלא ? הציעו שתי הצעות . הצעה 1 : הצעה 2 : טלק מים ש מ פו ק ר ם י ד י י ם 400 מ״ל 250 מ״ל 100 מ״ל 5 . 1 ליטר 750 מ״ל 4 ליטר הינה דרכי פתרון אפשריות והתשובות לפעילות זו : סעיף א : כדי לחשב את מספר כוסות המים שימלאו את הבקבוק הריק, אפשר להפוך את 5 . 1 הליטרים למ"ל : ליטר אחד שווה 000 , 1 מ"ל, ולכן ליטר וחצי הם 500 , 1 מ"ל . לאחר מכן אפשר לבצע תרגיל חילוק : 6 = 250 : 500 , 1 . לפיכך 6 כוסות מים ימלאו את הבקבוק . סעיף ב : נפחו של בקבוק הטלק הוא 750 מ"ל . אם ממלאים את הבקבוק במים חמש פעמים, מגיעים לנפח של 750 , 3 מ"ל ( 750 , 3 = 5 × 750 ) – פחות מ- 4 ליטר, שהם 000 , 4 מ"ל . לפיכך, לאחר מילוי המים הסיר לא יעלה על גדותיו . סעיף ג : כדי לענות על סעיף זה יש לחבר נפחים של אריזות שונות כך שהנפח הכולל שלהם יהיה בדיוק 4 ליטר, שהם 000 , 4 מ"ל . לדוגמה : 10 אריזות של קרם ידיים ו- 12 כוסות ימלאו את הסיר בדיוק ( 000 , 4 = 250 × 12 + 100 × 10 ) . 43

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר