עמוד:48

ג . יחידות הנפח סמ"ק, ליטר ומ"ק הינה התשובות לפעילות זו : 10 . עבודה בקבוצות קחו 12 גיליונות נייר, גלגלו אותם וצרו מהם מקלות דקים באורך 1 מטר . חברו את המקלות זה לזה בעזרת נייר דבק וצרו מהם קובייה של 1 מ"ק . = 2 : 3 עם המורה א . כמה קוביות של 1 סמ"ק אפשר להניח לאורך צלע אחת של הקובייה ? ב . כמה קוביות של 1 סמ"ק צריך כדי לכסות את בסיס הקובייה ? ג . כמה שכבות כאלה צריך כדי למלא את הקובייה כולה ? ד . כמה קוביות של 1 סמ"ק צריך כדי למלא את הקובייה כולה ? ה . מה נפח הקובייה בליטרים ? החו מ רי ה ד ר ושי לי צירת קובי יה אח ת : < גי ל יו נ ו ת נ יי ר / ב רי ט ול בגו ד ל 70 " " מ 100 "" מ < נ ייר ד בק 100 10,000 100 1,000,000 1,000 קוביות קוביות שכבות קוביות ליטרים פעילות 11 היא פעילות ריצוף בתלת-ממד . התלמידים צריכים לחשב כמה ארגזים ייכנסו לתא המטען של המשאית . ב סעיף א על התלמידים לחשב את נפחו של ארגז בצורת קובייה שאורך צלעו 1 מטר . נפחו של ארגז זה הוא 1 מ"ק . ב סעיף ב על התלמידים לחשב כמה ארגזים של 1 מ"ק נכנסים בתא המטען של משאית שממדיו הם 2 מ', 3 מ' ו- 2 מ' . תחילה יש לחשב את שטח הבסיס של תא המטען : 6 = 3 × 2 , כלומר שטח הבסיס של תא המטען הוא 6 מ"ר . על כל מ"ר אפשר להניח ארגז אחד, כלומר על בסיס תא המטען אפשר להניח 6 ארגזים . כיוון שגובה תא המטען הוא 2 מטר, אפשר להניח שתי שכבות של 6 ארגזים, כלומר בתא המטען ייכנסו 12 ארגזים של 1 מ"ק . ב סעיף ג מחשבים את נפח תא המטען של המשאית על ידי הכפלת ממדיו : 12 = 2 × 3 × 2 . נפחו של תא המטען הוא 12 מ"ק . 1 מ' 1 מ ' 1 מ' 2 מ' 3 מ ' 2 מ' 48

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר