עמוד:39

ב . חישוב נפח של מנסרה פעילות 28 ( אתגר ) היא פעילות המשלבת חישובי שטח ונפח . עד כה חישבו התלמידים נפח מנסרות כאשר שטח הבסיס נתון . לתלמידים יש כבר ידע משנים קודמות על חישוב שטחי צורות כגון משולש ומקבילית, ולכן הם יכולים לחשב נפח של מנסרה כאשר שטח הבסיס אינו נתון אבל ידוע להם כיצד לחשב אותו . בפעילות זו מחשבים נפח של מנסרות משולשות . יש לחשב את שטח הבסיס ובעזרתו את נפח המנסרות . על התלמידים להקפיד להבחין בין גובה המשולש, בסיס המנסרה וגובה המנסרה . הינה התשובות לפעילות זו : ב א 28 . בכל סעיף יש סרטוט של מנסרה משולשת ולידו סרטוט של בסיס המנסרה . חשבו את שטח הבסיס ואת נפח המנסרה, והשלימו . אתגראתגר שטח הבסיס : סמ"ר גובה המנסרה : ס"מ נפח המנסרה : סמ"ק 3 6 18 3 = 2 : 3 2 18 = 6 3 דד וגוג ממ הה 6 ס " מ 2 ס"מ 3 ס מ 3 ס מ 2 ס"מ 8 ס מ 1 1 ס מ 7 ס מ 6 ס מ 7 ס מ 6 ס מ שטח הבסיס : גובה המנסרה : נפח המנסרה : 4 ס " מ 6 ס"מ 4 ס"מ 5 ס " מ 6 ס " מ שטח הבסיס : גובה המנסרה : נפח המנסרה : הבחי נ ו בי גובה של מנ רה לגובה של מ שולש ! 168 21 8 ״סמק ״סמר ״סמ 168 = 8 21 21 = 2 : 6 7 60 12 5 ״סמק ״סמר ״סמ 60 = 5 12 12 = 2 : 4 6 39

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר