עמוד:38

ב . חישוב נפח של מנסרה ב פעילות 26 על התלמידים לבחור בסיס וגובה מתאים לחישוב נפח המנסרות . הינה התשובות לפעילות זו : 26 . בכל סעיף נתון סרטוט של מנסרה . צבעו בסיס וגובה בכל מנסרה וחשבו את נפחה . א ג ה ב ד ו נפח המנסרה : נפח המנסרה : 30 סמ ר 20 סמ ר 40 סמ ר 30 סמ ר 50 סמ ר 30 סמ ר 18 סמ ר 9 סמ ר 22 סמ ר 20 סמ ר 11 ס מ 7 ס מ 5 ס מ 5 ס מ 6 ס מ 3 ס מ 3 ס מ 6 ס מ 3 ס מ 9 ס מ 10 ס מ 8 ס מ 5 ס מ נפח המנסרה : נפח המנסרה : נפח המנסרה : נפח המנסרה : ״סמק״סמק 140242 ״סמק״סמק 18054 ״סמק״סמק 240250 ב פעילות 27 ( עם המורה ) התלמידים לומדים לחשב נפח של מנסרה משולשת ( מנסרה 9 ) כמחצית מנפח תיבה . על התלמידים להצמיד שתי מנסרות 9 כך שתיווצר תיבה ולחשב את נפחה . לחישוב נפח התיבה שהתקבלה יש למדוד את אורכי הצלעות של הבסיס ואת גובה התיבה . לחישוב נפח מנסרה 9 יש להכפיל את אורך ממדי התיבה ( 120 = 5 × 6 × 4 ) ולאחר מכן לחלק ב- 2 ( 60 = 2 : 120 ) , ולפיכך נפח מנסרה 9 הוא 60 סמ"ק . התלמידים נוכחים שבחישוב הנפח של אותה מנסרה על ידי הכפלת שטח הבסיס המשולש בגובה – מתקבלת אותה התוצאה . בתחתית העמוד מופיעה תזכורת לחישוב שטח משולש . מומלץ לחזור על הנוסחה לחישוב שטח המשולש ולתרגל חישוב של שטחי משולשים עבור פעילות זו ולקראת הפעילות הבאה . 38

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר