עמוד:35

ב . חישוב נפח של מנסרה המנסרה השונה בנפחה משאר המנסרות היא מנסרה ב, שנפחה 42 סמ"ק, בעוד שנפחן של כל שאר המנסרות הוא 45 סמ"ק . ב דיון התלמידים יכולים להגיע למסקנה שלמעשה אפשר לענות על השאלה גם בלי לחשב את נפח המנסרות : אפשר לראות שחוץ ממנסרה ב, כל המנסרות מורכבות מ- 5 משטחים בצורת ריבוע של 9 ( 9 = 3 × 3 ) קוביות . אם התלמידים בוחרים לחשב את נפחי המנסרות, כדאי להפנות את תשומת ליבם לכך שכדי לחשב את הנפח מספיק לחשב את מספר הקוביות בבסיס המנסרה ולהכפיל בגובה המנסרה . ב פעילות 23 אפשר לחשב את נפח המנסרות על ידי חישוב שטח הבסיס של כל מנסרה והכפלתו בגובה המנסרה . לצורך כך אפשר להיעזר בקווי חלוקה ולחלק כל בסיס למלבנים, ולאחר מכן לחבר את שטחי המלבנים ולהכפיל בגובה . דרך נוספת לחישוב הנפח היא לחלק את המנסרות לתיבות בעלות אותו הגובה, לחשב את הנפח של כל תיבה ולחבר את הנפחים . הינה התשובות לפעילות זו : בא א נ י מ חלקת את ה מנ רה לתיבות ו מ חשבת את ה נפ ח של כ ל תיבה . דד וגוג ממ הה 48 = 4 6 2 נפ ח התיבה : 48 מ ""ק 32 = 4 2 4 נפ ח התיבה : 32 מ ""ק תרגיל : נפח המנסרה : 80 = 32 + 48 80 סמ"ק 23 . לפניכם סרטוטים של מנסרות . בכל סעיף חשבו את נפח המנסרה . 4 ס מ 2 ס מ 2 ס מ 3 ס מ 4 ס מ 2 ס מ 2 ס מ 1 ס מ 1 ס מ 1 ס מ 3 ס מ 3 ס מ 2 ס מ תרגיל : תרגיל : נפח המנסרה : נפח המנסרה : 4 ס מ 4 ס מ 2 ס מ 8 ס מ 6 ס מ 2 ס מ 2 ס מ 24 = 16 + 8 33 = 6 + 27 24 33 ״סמק ״סמק 8 = 2 2 2 6 = 3 1 2 16 = 4 2 2 27 = 3 3 3 חני 35

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר