עמוד:34

ב . חישוב נפח של מנסרה פעילות 21 מדגימה מדוע מתקבל אותו נפח של תיבה אם בוחרים כל פעם בפאה אחרת ובגובה המתאים לה . בכל סעיף יש תיבה זהה, ועל התלמידים לחשב את נפחה על ידי חישוב שטח של פאה מסוימת והכפלה באורך הצלע היוצאת ממנה . הינה התשובות לפעילות זו : 21 . אותה התיבה מסורטטת שלוש פעמים . בכל סרטוט פאה אחרת צבועה . סמנו גובה המתאים לפאה הצבועה וחשבו את נפח התיבה בעזרת שטח הפאה והגובה שסימנתם . א 5 ס״מ 4 ס ״ מ נפח התיבה גובה בסמ״ק = בס״מ 8 ס״מ ב 5 ס״מ 4 ס ״ מ נפח התיבה גובה בסמ״ק = בס״מ 8 ס״מ דד וגוג ממ הה 4 ס ״ מ 5 ס״מ נפח התיבה שטח הפאה בסמ״ק שטח הפאה הצבועה בסמ״ר שטח הפאה הצבועה בסמ״רגובה הצבועה בסמ״ר בס״מ 8 ס״מ 160 = 8 5 4 בכל סעיף חישבתם את נפח התיבה בדרך אחרת . התבוננו בחישובים והסבירו מדוע דד יו יו התקבלו אותן התוצאות . 45 88 54 160160 ב דיון שבסיום הפעילות התלמידים מגלים שבכל אחד מהסעיפים מתקבל תרגיל כפל עם אותם הגורמים, ולכן מתקבל אותו נפח . פעילות 22 היא הכנה לחישוב נפח מנסרה כלשהי : 22 . לפניכם סרטוטים של מנסרות הבנויות מקוביות של 1 סמ"ק . איזו מהמנסרות שונה בנפחה מהמנסרות האחרות ? האם אפשר למצוא את המנסרה השונה בנפחה בלי לחשב את הנפח של כל המנסרות ? דד יו יו הצעה : השוו כל אחת מהמנסרות למנסרה ה . א ג ב ד ה 34

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר