עמוד:33

ב . חישוב נפח של מנסרה ב פעילות 19 חשוב להבהיר שבכל סעיף אפשר לסמן כל אחת מארבע הצלעות היוצאות מהפאה המסומנת . הינה התשובות לפעילות זו : גב א תרגיל : הנפח : דד וגוג ממ הה 90 = 6 15 "סמק 90 19 . בכל סעיף נתונה תיבה שאחת הפאות שלה צבועה . סמנו גובה המתאים לפאה זו וחשבו את נפח התיבה . 6 ס ״מ 3 ס״מ 15 סמ״ר 4 ס״ מ 8 ס ״מ 40 סמ"ר 24 סמ״ר 9 ס״מ 8 ס״מ 4 ס ״ מ 5 ס ״ מ 16 סמ״ר הק פ י ד ו ל כ תוב יחי ד ות מ י ד ה מ תאי מ ות ! תרגיל : הנפח : תרגיל : תרגיל : הנפח : הנפח : האם קיבלתם את הנפחים האלה, לא לפי הסדר ? בב דד יקהיקה 216 סמ"ק, 160 סמ"ק, 80 סמ"ק 160 = 4 40 160 ״סמק 80 = 5 16 216 = 9 24 80 216 ״סמק ״סמק ב פעילות 20 נתונה תיבה שאי אפשר לחשב את נפחה משום שחסר ממד הגובה ( אורך הצלע היוצאת מהפאה המסומנת ) : 20 . האם אפשר לחשב את נפח התיבה על פי הנתונים שבסרטוט ? הסבירו . 6 ס״מ 24 סמ״ר ? 4 ס״מ 33

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר