עמוד:29

ב . חישוב נפח של מנסרה אפשר לחשב נפח של תיבה על ידי הכפלת שלושת ממדיה . פעילויות 13 ו- 14 עוסקות בתרגול חישובי נפח תיבה . הינה התשובות ל פעילות 13 : תרגיל : הנפח : 13 . חשבו את נפח התיבה בכל סעיף . האם קיבלתם את הנפחים האלה, לא לפי הסדר ? 84 סמ"ק, 270 סמ"ק, 200 סמ"ק, 72 סמ"ק, 96 סמ"ק ד ה 2 ס ״ מ 6 ס״מ 6 ס ״מ 2 ס ״ מ 4 ס ״ מ 5 ס ״מ 10 ס״מ 10 ס״מ 5 ס״מ א 3 ס ״ מ 4 ס״מ 3 ס ״ מ 8 ס״מ 96 = 4 3 8 "סמק 96 7 ס ״ מ 4 ס״מ 7 ס ״ מ 4 ס״מ 3 ס״מ ב 9 ס״מ 0 1 ס ״ מ 9 ס״מ 3 ס ״מ 3 ס״מ ג הק פ י ד ו ל כ תוב יחי ד ות מ י ד ה מ תאי מ ות ! תרגיל : הנפח : תרגיל : תרגיל : הנפח : הנפח : תרגיל : תרגיל : הנפח : הנפח : 8 ס ״ מ 2 ס״מ 6 ס״מ 6 ס ״מ דד וגוג ממ הה בב דד יקהיקה 200 = 10 5 4 200 270 = 10 9 3 84 = 3 7 4 72 = 2 6 6 96 = 2 6 8 ״סמק ״סמק״סמק 27084 ״סמק״סמק 7296 29

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר