עמוד:28

ב . חישוב נפח של מנסרה ב פעילות 11 על התלמידים לחשב את נפח התיבות . בכל סעיף מופיעה תיבה המלאה בחלקה בקוביות של 1 סמ"ק . חשוב לדון עם התלמידים באסטרטגיה לחישוב : כמה קוביות יש בשכבה שבבסיס התיבה ? כמה שכבות כאלה ייכנסו בתיבה ? הינה התשובות לפעילות זו : 11 . בכל תיבה יש קוביות של 1 סמ"ק . מה הנפח של כל תיבה ? ב 19 א 4 ס ״מ 19 20 ג ד 4 ס ״מ 20 3 ס ״ מ 3 ס״מ האם קיבלתם את הנפחים האלה, לא לפי הסדר ? 60 סמ"ק, 84 סמ"ק, 120 סמ"ק, 96 סמ"ק, 160 סמ"ק, 45 סמ"ק ה ו 5 ס ״מ 20 5 ס״מ נפח התיבה : סמ״ק נפח התיבה : סמ״ק נפח התיבה : סמ״קנפח התיבה : סמ״ק נפח התיבה : סמ״קנפח התיבה : סמ״ק 12084 4596 60160 בב דד יקהיקה ב פעילות 12 ( עם המורה ) מופיעה לראשונה תיבה ללא קוביות, ועל התלמידים לחשב את נפחה לפי האסטרטגיות שהפעילו בפעילויות הקודמות . לדוגמה : על ידי הכפלת האורכים של 3 ס ״מ 7 ס״מ 5 ס ״ מ שתי הצלעות בבסיס אפשר לדעת כמה קוביות נכנסות בשכבה אחת, ולפי אורך הצלע היוצאת מהבסיס ( גובה התיבה ) אפשר לדעת כמה שכבות כאלה נכנסות בתיבה כולה . שלושת המספרים שהוכפלו הם ממדי התיבה ולכן אפשר לחשב את נפח התיבה על ידי הכפלת הממדים שלה . מסקנה זו מופיעה במסגרת לאחר פעילות 12 : 28

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר