עמוד:22

א . הכרת המנסרה 24 . אחת הטענות בוודאות אינה נכונה . מי התלמיד שהטענה שלו אינה נכונה ? אריה למנסרה שלי יש 21 קודקודים . יוסי למנסרה שלי יש 21 פאות . יחיאל למנסרה שלי יש 21 צלעות . אתגראתגר בפעילות 21 , שהיא פעילות חקר, התלמידים מגיעים למסקנה שמספר הקודקודים במנסרה גדול פי 2 ממספר הקודקודים בבסיס שלה . מכאן אפשר להסיק שמספר הקודקודים במנסרה הוא תמיד זוגי . כמו כן, בפעילות זו מגיעים למסקנה שמספר הצלעות של מנסרה גדול פי 3 ממספר צלעות הבסיס שלה, ומכאן אפשר להסיק שמספר הצלעות במנסרה מתחלק ב- 3 . בנוסף, מגיעים למסקנה שמספר הפאות במנסרה גדול ב- 2 ממספר צלעות הבסיס שלה . נבדוק כעת את הטענות של אריה, יוסי ויחיאל ב פעילות 24 ( אתגר ) : אריה : למנסרה שלי יש 21 קודקודים – הטענה בוודאות אינה נכונה מאחר שמספר הקודקודים במנסרה הוא תמיד זוגי ו- 21 אינו מספר זוגי . לא קיימת לפיכך מנסרה שמספר הקודקודים שלה הוא 21 . יוסי : למנסרה שלי יש 21 פאות – טענה זו אפשרית . אם למנסרה יש בסיס שיש לו 19 צלעות, אז יש לה 21 פאות . יחיאל : למנסרה שלי יש 21 צלעות – טענה זו אפשרית . אם למנסרה יש בסיס שיש לו 7 צלעות ( משובע ) , אז יש לה 21 צלעות . לכן הטענה של אריה בוודאות אינה נכונה . ב פעילות 25 ( אתגר ) על התלמידים להסיק ולהכליל אם מספרי הפאות, הקודקודים והצלעות הם זוגיים או אי-זוגיים במנסרות שבהן בסיס המנסרה הוא מצולע שיש לו מספר זוגי של צלעות או מספר אי-זוגי של צלעות . הינה התשובות לפעילות זו : אתגראתגר 25 . שני ויעל בנו מנסרות . הקיפו זוגי או אי-זוגי . אי-זוגי זוגימספר הפאות במנסרה של שני הוא : אי-זוגי זוגימספר הקודקודים במנסרה של שני הוא : מספר הצלעות במנסרה של שני הוא : אי-זוגי זוגי ב י ה מנ רה שלי הוא מ צולע שיש לו מ פ ר זז וגיוגי של צלעות . שני 22

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר