עמוד:21

א . הכרת המנסרה הינה התשובות ל פעילות 23 וההסבר להן : 23 . כל תלמיד בנה מנסרה . ענו על חידות התלמידים וכתבו חידה משלכם . פנחס ל מנ רה שלי יש 16 קו ד קו ד י . מ ה צורת הב י י שלה ? ל מנ רה שלי יש 24 צלעות . מ ה צורת הב י י שלה ? שימי ל מנ רה שלי יש 12 פ אות . כ מ ה קו ד קו ד י יש לה ? נתי ב מנ רה שלי מ פ ר הקו ד קו ד י הוא הק ט ביותר שי כ ול להיות ב מנ רה . מ ה צורת הב י י שלה ? ראובן אלעזר ל מנ רה שלי יש 9 פ אות . מתומ מ ה צורת הב י י שלה ? מתומ משולש 20 קודקודי משובע הסבר לתשובות בפעילות זו : • החידה של פנחס – מספר הקודקודים במנסרה שווה למספר הצלעות בבסיס כפול 2 . נתון שמספר הקודקודים במנסרה הוא 16 , לכן בבסיס המנסרה יש 8 צלעות ( 8 = 2 : 16 ) וצורתו מתומן . • החידה של אלעזר – מספר הפאות שווה למספר הצלעות בבסיס ועוד 2 . נתון שמספר הפאות במנסרה הוא 9 , לכן מספר הצלעות בבסיס המנסרה הוא 7 ( 7 = 2 - 9 ) וצורתו משובע . • החידה של שימי – מספר הצלעות במנסרה שווה למספר הצלעות בבסיס כפול 3 . נתון שמספר הצלעות במנסרה הוא 24 , לכן מספר הצלעות בבסיס המנסרה הוא 8 ( 8 = 3 : 24 ) וצורתו מתומן . • החידה של ראובן – המנסרה שלה מספר הקודקודים הקטן ביותר היא מנסרה משולשת . • החידה של נתי ( אתגר ) – חידה זו אפשר לפתור בשני שלבים . נתון שלמנסרה יש 12 פאות, לכן בבסיס המנסרה יש 10 ( 10 = 2 - 12 ) צלעות . מספר הקודקודים שווה למספר הצלעות בבסיס כפול 2 , לכן מספר הקודקודים בבסיס המנסרה הוא 20 ( 20 = 2 × 10 ) . 21

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר