עמוד:7

מבוא לפרק פריסות של פאונים פריסה של גוף היא צורה מישורית שאפשר ליצור ממנה את הגוף . כאשר בוחנים צורות כדי להחליט אם הן פריסות של פאון מסוים, חשוב לשים לב לנקודות האלה : • בפריסה צריכים להופיע כל המצולעים שהם הפאות של הפאון . • המצולעים צריכים להיות מחוברים זה לזה כך שכאשר מקפלים את הצורה, אכן מתקבל הפאון . פריסה של מנסרה ישרה מורכבת משני מצולעים שהם בסיסי המנסרה וממלבנים . מספר המלבנים שווה למספר הצלעות בבסיס המנסרה . שימו לב, לאותה מנסרה ייתכנו פריסות שונות . לדוגמה, למנסרה המשולשת הזאת : ייתכנו הפריסות האלה ( מסורטטות בהקטנה ) : מספרי הפאות, הצלעות והקודקודים של מנסרה בכל המנסרות נשמר אותו קשר בין מספר הצלעות של מצולע הבסיס ובין מספר הצלעות של המנסרה, מספר הפאות שלה ומספר הקודקודים שלה : • מספר הצלעות של מנסרה גדול פי 3 ממספר הצלעות של מצולע הבסיס שלה . • מספר הפאות של מנסרה גדול ב- 2 ממספר הצלעות של מצולע הבסיס שלה . • מספר הקודקודים של מנסרה גדול פי 2 ממספר הצלעות של מצולע הבסיס שלה . לדוגמה, במנסרה משולשת למצולע הבסיס יש 3 צלעות, ולמנסרה זו יש 9 צלעות ( 9 = 3 × 3 ) , 5 פאות ( 5 = 2 + 3 ) ו- 6 קדקודים ( 6 = 2 × 3 ) . 7

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר