עמוד:6

מבוא לפרק תיאור של פאון קמור : פאון שכל הקטעים המחברים קודקודים מוכלים בו ( בתוכו או על פאותיו ) . על פי תיאור זה, 12 מהפאונים הנ"ל קמורים, מלבד פאונים 2 ו- 6 הנקראים פאונים לא קמורים . בין ה פאונים יש כאלה שיש להם שם "מיוחד" ( למשל קובייה, פירמידה, תיבה ) , ויש כאלה שאין להם שם אחר מלבד פאון ( למשל גוף 3 ) . בחוברת האביזרים יש גם שבע פריסות של גופים ש אינם פאונים : 17 c1 192021 18 21 c1 16 1517 192021 18 20 c1 16 1517 192021 18 19 1517 16 19 15 1517 16 192021 18 16 c1 16 1517 192021 18 c1 16 1517 17 192021 18 18 גם בין הגופים ש אינם פאונים יש כאלה המוכרים בשמות "מיוחדים" ( למשל גליל וחרוט ) , ויש כאלה שאין להם שם מיוחד ( למשל גוף 18 ) . מנסרות מנסרה היא פאון הבנוי משתי פאות שהן מצולעים חופפים המוכלים במישורים מקבילים ונקראים בסיסים . שאר פאותיו הן מקביליות המחברות בין הבסיסים ונקראות מעטפת או הפאות הצדדיות . מנסרה ישרה היא מנסרה שבה כל פאות המעטפת הן מלבנים . סוג המנסרה נקבע לפי צורת הבסיס שלה : מנסרה משולשת, מנסרה מרובעת וכו' . דוגמאות : מנסרה משושה לא ישרהמנסרה משושה ישרה שימו לב : תוכנית הלימודים עוסקת במנסרות ישרות, ולכן באוסף הגופים שבחוברת האביזרים יש רק מנסרות ישרות . עם זאת, כדאי להביא לכיתה גם דוגמה למנסרה לא ישרה, למשל בקבוקון בושם או חפצים אחרים . תיבה היא מקרה פרטי של מנסרה ישרה שגם הבסיסים שלה הם מלבנים . 6

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר