עמוד:10

© כל הזכויות שמורות לד"ר אורלי קיים . אין להעתיק, לשכפל או לצלם ללא אישורה . 10 הבנת הנקרא והבעה בכתב 447 449 מבוא 450 תעודת הזהות של הטקסט 453 סוגי פסקות 457 סוגי טקסטים 460 דרכי התמודדות עם טקסט 461 איתור מידע גלוי ואחזורו 461 פרשנות והיסק 462 הערכה ביקורתית ורפלקצייה 472 המללת טקסט חזותי ( טקסט בלתי מילולי / טקסט לא רציף ) 478 השוואה 480 המללת טבלת השוואה 487 אמצעים רטוריים 505 כתיבת סיכום 516 סקירה ממזגת 517 שלבי כתיבת סקירה ממזגת 518 רישום ביבליוגרפי 524 מטלת כתיבת סקירה ממזגת 529 טבלה ממזגת 540 כתיבת טיעון 563 אינדקס 566 דף עזר לבחינה

לרכישת עותק מודפס: ד"ר אורלי קיים 054-6699816


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר