עמוד:164

164 ﻗِﻴﺎسُ ٱﻟْﻮَزْن اِﺧْﺘِﺒﺎر © ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔاﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ - اﺧﺘﺒﺎر : ﻗﻴﺎس اﻟﻮزن 2 ﻛَﻢْ ﻫُﻮَ وَزْن ﻛُﻞّ ﻋُﻠْﺒَﺔ ﻣَﻮْﺟُﻮدَة ﻋَﻠَﻰ ٱﻟْﻤﻴﺰان؟ ﺗَﺬَﻛﱠ ﺮُوا أَنْ ﺗَﻜْﺘُﺒُﻮا أَﻳْﻀًﺎ وَﺣَﺪاتِ ٱﻟْﻘِﻴﺎس . أ | ج | ب | د | اَﻟْﻮَزْن : اَﻟْﻮَزْن : اَﻟْﻮَزْن : اَﻟْﻮَزْن : 250 ﻏﻢ ﺟ ﺒ ﻨ ﺔ واﻓــﻞ 20 ﻏﻢ 80 ﻏﻢ ﺑﺎﻟﺸﻮﻛﻮﻻﻃﺔ ﻛﻌﻚ اﻟﺒﻴﺠﻼ 400 ﻏﻢ ﺟﺮاﻧﻮﻻ أَﻗْﺼﻰ وَزْنٍ 500 ﻏﻢ 0 ﻏﻢ 500 ﻏﻢ 400 ﻏﻢ 300 ﻏﻢ 200 ﻏﻢ 100 ﻏﻢ ب | מִשׁ�קָל מְ�בִּי 5 ק"ג 1 ﻛﻐﻢ 2 ﻛﻐﻢ 3 ﻛﻐﻢ 0 0 04 0 06 0 8 0 5 ﻛﻐﻢ 4 ﻛﻐﻢ מִשׁ�קָל מְ�בִּי 5 ק"ג أﻗْﺼﻰ وَزْن 5 ﻛﻐﻢ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר