עמוד:144

© ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔاﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ - اﺧﺘﺒﺎر : اﻟﺰواﻳﺎ واﻟﻤﺜﻠّﺜﺎت 144 اِﺧْﺘِبار اَلزَّوايا وَٱلْمُثَلَّثات 3 أَيّ زاوِﻳَﺔ أَﻛْﺒَﺮ؟ أ ب 4 ﺟِﺪُوا ﻓﻲ ﻫﺬا ٱﻟْﻤُﻀَﻠﱠ ﻊ زاوِﻳَﺘَﻴْﻦِ ﻣُﺘَﺴﺎوِﻳَﺘَﻴْﻦِ وَأَﺷﻴﺮُوا إﻟَﻴْﻬِﻤﺎ .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר