עמוד:54

54 الانعكاس والتماثل • في …bŠولا ال¦انية ≠ التماثل ( الصفحات 113 - 124 ) - نتناول أشكالاًذات تماثل انعكاسي وإيجاد خطوط تماثلها . نستخدم في هذه الوحدة طيّ الورق وكذلك المرآة . للشكل يوجد تماثل انعكاÝي إذا وُجد انعكاس يُعكس فيه الشكل على نفسه . خطّالانعكاس في هذه ا ( الة يُسمّى خطّ التماثل . هذا التعريف أيضًا يستصعبه معظم التلاميذ الصغار السن، ولذلك يُعرَ÷ هنا أيضًا تعريف عملي غير رسمي للتماثل : يتعلّم التلاميذ كيف يفحصون إذا كان الشكل المرسوم على الورق هو شكل متماثل، بواسطة Þيّ الور‚ أو بواسطة المرآة . انتبهوا : قد يكون للشكل بضعة خطوط تماثل . بالإضافة إلى استخدام المرآة وطيّالورق يتعلّم التلاميذ أنه من السهل تكوين أشكال متماثلة إذا استعانوا بخلفيات مختلفة ( تربيعات، مثلّثات ) . تُرفَق بالفصل صُوَر انعكاسات في الما¡ ( يعمل الما¡ هنا عمل المرآة ) ورسمات وصُوَر أجسام من الطبيعة أو مبانÌ وأشكال من صنع الإنسان فيها مركّبات متماثلة . مثال ( عندما تكون المرآة واقعة على العَلَم ) : إذا كانَ بِا˙لإÚ مÚ كان طَيّ شَكÚ ل بِحَيÚث يُغَطّي أَحَد قِسÚ مَيÚهِ قِسÚ مَهُ ا˙لآÚ خَر بِا˙لضَّبÚط، يَكون هذا ا˙لشَّكÚل هُوَ شÓ كÚل مÔ تÓماثل . نُسَمّي خَطَّ ا˙لطَّي خÓ طّ ðÓماثÔل . في ا˙لشَّكÚلِ ا˙لÚمُتَماثِل : عِنÚدَما نَضَعُ ا˙لÚمِرÚآة عَلى خَطّ تَماثُل نَرى نَفÚسَ ا˙لشَّكÚل .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר